RegnbågsflaggaUpplever du att det behövs en svenskspråkig rådgivningstjänst i frågor gällande sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck?

Pirkanmaan Seta rf har beviljats RAY-finansiering för tre år för att förverkliga en riksomfattande stöd- och rådgivningstjänst. Till de professionella som jobbar för Sinuiksi-tjänsten kan vem som helst ställa frågor om sexuell läggning (bl.a. a, bi, homo, lesbisk, pan) och könsidentitet (bl.a. inter, trans*, transvestit, queer) konfidentiellt, pålitligt och anonymt.

Genom att besvara följande frågor hjälper du oss att planera svenskspråkiga tjänster och kartlägga vilka behov som finns.

Ytterligare info samt själva blanketten hittar du hos Pirkanmaanseta