Behövs det en svenskspråkig rådgivningstjänst i frågor gällande sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck?

Upplever du att det behövs en svenskspråkig rådgivningstjänst i frågor gällande sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck? Pirkanmaan Seta rf har beviljats RAY-finansiering för tre år för att förverkliga en riksomfattande stöd- och rådgivningstjänst. Till de professionella som jobbar för Sinuiksi-tjänsten kan vem som helst ställa frågor om sexuell läggning (bl.a. Läs mer…