STYRELSEMÖTE #5
26.5.2014 kl. 16.30
Simonsgatan 8 a, våning 3
Närvarande:
Petra, Mårten, Jose , Bengt, Camilla, Minerva (via Skype)
Frånvarande: Oscar, Kira, Rebecca, Magnus

Regnbågsankans styrelse har på föregående möte 26.05.2014 beslutat:

Uppföljning av ekonomin
– Nya (betalda) medlemmar – 10 st
– Byte av anslutning för rba:s telefon

Jeppis pride 25-26 juli
– Jose ansvarar för att kommunicera med JP om allt som har med finansiering att göra
– Mårten ansvarar för att samarbeta med JP om marknadsföringen
– Minerva och Petra uppdaterar regnbågsankans styrelse om annat t.ex. program
– Transsamtal / Petra
– Handarbete /Petra
– Vi kommer sälja pinsar på JP

Helsinki pride 23-28.6.2014
– Regnbågsankan går i paraden som ett eget block
– Regnbågsankan ordnar i samarbete med Setas utbildningsutskott en “utbildningspolitisk förfest” må 23.6 kl. 18-21 på kontoret
– Petra och Mårten ansvarar för Picnicträff lördagen 28.6 i parken efter paraden

Kommunikation
– Verksamhetskoordinatorn skriver härefter en beslutsversion av mötesprotokollet som sätts ut på hemsidan
– Medlemsbrevet kommer också i fortsättningen att komma ut ungefär en gång i månaden och innehållet hålls ungefär som förut

Hemsidorna & medlemsregistret
– Ny hemsida lanserats och har fått bra respons
– Medlemmar som  meddelat att de inte längre vill vara medlemmar raderas från både medlemsregister och medlemsbrevslista (Mailchimp)
– Obetalda medlemmar hålls kvar i registren som förut, eftersom vi enligt stadgarna inte kan utesluta medlemmar utan att de själva ber om det. Det står inte någonting om att medlemsavgiften måste betalas i stadgarna.

Regnbågshelgen 2014
– Det finns fortfarande ingen arbetsgrupp, vilket betyder att det behövas mera hjälp.

På nästa möte 14 juni i Sibbo behandlas:
– Mellanbokslut, Regnbågshelgen och kommunikationskanaler samt -strategier.

Kategorier: Föreningen