Styrelsemöte #5

STYRELSEMÖTE #5
26.5.2014 kl. 16.30
Simonsgatan 8 a, våning 3
Närvarande:
Petra, Mårten, Jose , Bengt, Camilla, Minerva (via Skype)
Frånvarande: Oscar, Kira, Rebecca, Magnus

Regnbågsankans styrelse har på föregående möte 26.05.2014 beslutat:

Uppföljning av ekonomin
– Nya (betalda) medlemmar – 10 st
– Byte av anslutning för rba:s telefon

Jeppis pride 25-26 juli
– Jose ansvarar för att kommunicera med JP om allt som har med finansiering att göra
– Mårten ansvarar för att samarbeta med JP om marknadsföringen
– Minerva och Petra uppdaterar regnbågsankans styrelse om annat t.ex. program
– Transsamtal / Petra
– Handarbete /Petra
– Vi kommer sälja pinsar på JP

Helsinki pride 23-28.6.2014
– Regnbågsankan går i paraden som ett eget block
– Regnbågsankan ordnar i samarbete med Setas utbildningsutskott en “utbildningspolitisk förfest” må 23.6 kl. 18-21 på kontoret
– Petra och Mårten ansvarar för Picnicträff lördagen 28.6 i parken efter paraden

Kommunikation
– Verksamhetskoordinatorn skriver härefter en beslutsversion av mötesprotokollet som sätts ut på hemsidan
– Medlemsbrevet kommer också i fortsättningen att komma ut ungefär en gång i månaden och innehållet hålls ungefär som förut

Hemsidorna & medlemsregistret
– Ny hemsida lanserats och har fått bra respons
– Medlemmar som  meddelat att de inte längre vill vara medlemmar raderas från både medlemsregister och medlemsbrevslista (Mailchimp)
– Obetalda medlemmar hålls kvar i registren som förut, eftersom vi enligt stadgarna inte kan utesluta medlemmar utan att de själva ber om det. Det står inte någonting om att medlemsavgiften måste betalas i stadgarna.

Regnbågshelgen 2014
– Det finns fortfarande ingen arbetsgrupp, vilket betyder att det behövas mera hjälp.

På nästa möte 14 juni i Sibbo behandlas:
– Mellanbokslut, Regnbågshelgen och kommunikationskanaler samt -strategier.

Jeppis Pride den 25-26 juli 2014 i Jakobstad

Programmet är ännu preliminärt. Klockslag och plats meddelas senare på Jeppis pride bloggen. Priden är flerspråkig (svenska, finska samt tolkning till teckenspråk vid behov – de som behöver tolkning ombeds kontakta jeppispride@gmail.com i förväg så försöker vi ordna med tolkning).

Kika in på bloggen: http://jeppispride2014.wordpress.com för uppdateringar och program-info!

Vill du ha kontakt till arbetsgruppen, mejla till: jeppispride@gmail.com

Jeppis Pride 2014 är en del av Regnbågsankan rf:s verksamhet och nationella SETAS 40-års jubileum.  Temat för Jeppis pride är Tro, hopp och kärlek – de traditionella symbolerna för Jakobstad.

TROJust nu är det ordet ”Tro” vi funderar extra över genom att ha ordet synligt runt omkring i Jakobstad.

Finland lovat främja hbti-rättigheter – samtidigt sviker regeringen regnbågsfamiljerna

Demonstration om faderskapslagen den 2 juni

Den 14 maj förband sig Finland på Malta tillsammans med 16 andra europeiska länder genom en avsiktsförklaring till att aktivt främja rättigheter för sexuella minoriteter och könsminoriteter i sina respektive länder. Justitieminister Anna-Maja Henriksson undertecknade ställningstagandet för Finlands del. Regnbågsfamiljerna, Människorättsförbundet, Regnbågsankan, Seta och Trasek frågar nu vilka konkreta åtgärder regeringen avser vidta för att uppfylla förpliktelsen. Organisationerna sände i dag ett öppet brev till statsministern. Den 2 juni ordnas det en demonstration om faderskapslagen.

Organisationerna är uppbragta över att regeringen i samband med faderskapslagsreformen tydligen avser utelämna den mest brådskande reformen som skulle förbättra ställningen för barn i regnbågsfamiljer. Kvinnopar som får barn tillsammans bör i samband med reformen av faderskapslagen ges samma möjlighet till fastställande av föräldraskap som olikkönade sambopar har, alltså utan adoption inom familjer. Även transpersoners föräldraskap måste regleras på ett tydligt och människorättsbaserat sätt.

“Ideologiskt motstånd får inte leda till att barn sinsemellan behandlas ojämlikt. Det går emot Europeiska människorättsdomstolens riktlinjer att samboende par av olika kön skulle ha en fördelaktigare ställning i jämförelse med sambon av samma kön”, påpekar verksamhetsledare Juha Jämsä från föreningen Regnbågsfamiljer.

Föreningen förbereder sig på att stödja kvinnopar att driva frågan om fastställande av föräldraskap till Europeiska människorättsdomstolen.

Även flera andra projekt som skulle förbättra hbti-personers rättigheter har antingen strandat eller förbisetts under pågående regeringsperiod. Till följd av det föll Finland till sjuttonde plats i rapporten Rainbow Europe som publicerades förra veckan.

Organisationerna kräver omgående åtgärder från regeringen för att bland annat eliminera de kränkningar av mänskliga rättigheter som återstår gällande fastställande av juridisk könstillhörighet. I januari avbröts arbetet för den arbetsgrupp som social- och hälsovårdsministeriet grundat för ändamålet. Finland behöver en heltäckande handlingsplan för att förverkliga mänskliga rättigheter för hbti-personer.

Regnbågsfamiljer och andra som stöder en rättvis behandling av familjer kommer att samlas för att demonstration utanför justitieministeriet måndagen den 2 juni kl. 17.

Mer information:

Regnbågsfamiljer rf: Verksamhetsledare Juha Jämsä, 044 997 1956, juha.jamsa@sateenkaariperheet.fi

Människorättsförbundet rf: Generalsekreterare Päivi Mattila, 050 536 8195, paivi.mattila@ihmisoikeusliitto.fi

Regnbågsankan rf: Vice ordförande Petra Nysten, 050 408 5857, petra@regnbagsankan.fi

Seta rf: Generalsekreterare Aija Salo, 050 309 8108, paasihteeri@seta.fi

Trasek rf: Ordförande Antti Karanki, 041 546 1565, niccetrasek@gmail.com

Den avsiktsförklaring som justitieminister Henriksson undertecknat (IDAHO Declaration of Intent): http://www.idaho2014forum.org/images/prs/IDAHO%20declaration%20of%20Intent%20Final.pdf

ILGA-Europas jämförelse av hbti-situationen i 49 europeiska länder: http://www.ilga-europe.org/home/news/for_media/media_releases/rainbow_europe_2014

Radioinslag om Conchita Wurst – Petra från RBA deltog

Vice ordförande 2014, verksamhetskoordinator 2013
Vice ordförande 2014, verksamhetskoordinator 2013
Regnbågankans (RBA) vice ordförande Petra Nysten deltog i Myteriet 16.5 på Radio X3M för att tala om betydelsen av Conchita Wurst seger i Eurovisionen. Du kan lyssna på inslaget på Arenan.

Petra deltog även i Ajankohtainen Ykkönens diskussion 15.5 om samma ämne.

Eurovision laulukilpailujen voiton vei Itävallan edustaja Conchita Wurst. Wurst on herättänyt paljon ihastusta ja inhoa. Miksi Conchita herättää voimakkaita tunteita? Entä mikä on hänen kulttuurinen merkityksensä?

Lyssan på Ajankohtainen Ykkönen på Yle

Läs också Regnbågsankan & HeSetas gemensamma pressmeddelande om segern.

Medlemsbrev maj 2014

1. Hälsning från Regnbågsankans vice ordförande Petra

2. Såhär kan du stödja föreningens verksamhet

3. JA2013: behandlingen i riksdagen fortsätter

4. Kommande evenemang

5. Nya kontaktpersoner

6. Vill du bli en av Regnbågsankans lokala kontaktpersoner?

Läs maj månads medlemsbrev i sin helhet

Österrikes Eurovisionsseger ett steg mot en bättre värld

Glädje, hopp och ilska. Segern i gårdagens Eurovision gick till dragartisten Thomas Neuwirth som Conchita Wurst i skägg och långklänning. Det här är viktigt, för att segern gick till en person med könsöverskridande uttryck trots försök till censur, öppen homo- och transfobi, trots de konservativa krafter som växt sig starkare i Europa. Conchitas seger visar att en inte behöver vara likadan som alla andra för att nå framgång. Det viktigaste är rätt och möjlighet att kunna vara sig själv – vilket inte är möjligt ens i Finland för närvarande.

Conchit WurstDancing Stars Conchita Wurst av AiluraEget arbete. Licenserat under CC-BY-SA-3.0-at via Wikimedia Commons.

Personer som bryter mot normer kring kön och sexualitet lider fortfarande av heteronormativa strukturer och brister i lagstiftningen i Finland. Det här begränsar människors liv och utsätter många för bland annat psykiskt och fysiskt våld, med ödesdigra följder.

Conchitas seger är omvälvande därför att hennes gränsöverskridande show inte grundade sig på humor eller hån. Hon kan ingjuta självförtroende och hopp även i hbtiq-personer som inte för närvarande kan leva öppet som den de är, i Finland, i Europa eller andra delar av världen. Conchitas seger kan bokstavligen rädda liv genom hopp och genom en positiv förebild.

”Jag drömmer om en värld där vi inte behöver tala om ovidkommande saker som sexualitet eller vem du älskar. Jag kände att Europa visade att vi är en respektfull och tolerant gemenskap,” sade Conchita.

I natt blev vår värld än en gång lite bättre då vi tog ett steg mot en värld där organisationer som våra inte mer behövs. Vi har dock ännu en lång väg att gå. Du kan hjälpa till att göra den vägen kortare genom att nästa lördag 17.5 tillsammans med oss uppmärksamma den internationella dagen mot homo- och transfobi (IDAHOT). Under dagen erbjuder vi möjlighet att påverka exempelvis genom att skriva solidaritetskort för att trygga paraden under Pride i Belgrad, genom att bli medlem eller sprida budskapet via sociala medier med oss.

Kontakt
Petra Nysten, vice ordförande, Regnbågsankan rf, petra@regnbagsankan.fi, 050 408 5857
Olli-Pekka Koponen, ordförande, HeSeta rf, puheenjohtaja@heseta.fi

Bakgrund och information
www.seta.fi
www.regnbagsankan.fi
www.heseta.fi
www.transtukipiste.fi

2–3 begår årligen självmord i Finland till följd av aspekter som är kopplade till sexuell läggning eller möjligen könsidentitet. (Olycksutredningscentralen 2014)

I Finland har var tredje hbti-person över 50 år låtit bli att uppsöka social- och hälsovård för att den befarar osakligt bemötande. (Setas projektenkät inom ramen för Jämlikhet på ålderns höst 2012)
Relationer mellan personer av samma kön är olagliga i 81 länder, tio av dem har dödsstraff för det. Den lagstiftningen omfattar 40% av världens befolkning. 70% av världens befolkning bor i länder där lagen begränsar möjligheten att vara öppen med sin sexuella läggning och/eller könsidentitet. (Den internationella IDAHOT-webbplatsen 2014)

Regnbågsankan rf
regnbagsankan@regnbagsankan.fi

Ung och HBTIQ – ungdomsgrupp i huvudstadsregionen

Helsingfors svenska ungdomsarbetsenhet: Vi sätter i gång en svenskspråkig grupp för unga hbtiq-personer (övre åldersgräns 25 år) i huvudstadsregionen. Tanken är att träffas en gång i veckan och att verksamheten och innehållet utformas på basis av vad gruppen själv önskar. Vi vill erbjuda en möjlighet att umgås med likasinnade och jobba fram en bra gruppsamhörighet. Om vi vill, kan gruppen vara till för träffar där vi pratar och umgås. Känner vi för att vara aktiva kan vi tillsammans organisera verksamhet för gruppen eller för andra ungdomar, eller varför inte marschera i Prideparaden tillsammans? Med gruppen skulle vi anta nya utmaningar, stora och små.

Blev du intresserad?

Vår första träff är måndagen den 12 maj klockan 18:30. Kontakta oss och fråga mera genom att mejla ung.grupp@gmail.com, senast onsdagen den 7 maj. Det är helt okej att vara nyfiken och osäker, du binder dig inte till någonting. Känsliga ämnen och personliga erfarenheter som diskuteras stannar också inom gruppen. Verksamheten är gratis.

Vem är det som möjliggör det här då?

Vi är två ungdomsarbetare engagerade inom hbtiq-frågor som vill skapa någonting unikt tillsammans med just er. Vi har tystnadsplikt.

Nicole Stambej och Nadja Leham
Ungdomsarbetare
Helsingfors svenska ungdomsarbetsenhet