Regnbågsankan har haft fullt upp: vi håller på att byta ut vårt medlemsregister och bygger en ny webbplats. Vi har också hörts i riksdagens stora utskott gällande den jämnlika äktenskapslagen. Vår nya verksamhetskoordinator Camilla Nousiainen har också börjat.

Vi har också bytt ut systemet som vi använder för att skicka ut medlemsbrevet, så det ser därför lite annorlunda ut. (Det nya heter Mailchimp).

Läs april månads medlemsbrev i sin helhet

Kategorier: Medlemsbrev