I det här materialet har homosexuella, bisexuella, transunga, interkönade och queera ungdomar samt övriga unga delat med sig av erfarenheter och uppfattningar om villkoren i sin vardag. Undersökningen handlar om de unga som individer men samtidigt om deras sociala sammanhang och om hela det finländska samhället: om hur existerande normer kring kön och sexuell läggning skapar ramarna och inverkar på förutsättningarna för deras välmående. Den handlar om erfarenheter om öppenheten om vem man är i sin
vardagmiljö – att synas eller inte synas – och om de positiva och negativa konsekvenser det kan innebära

Katarina Alanko: Hur mår HBTIQ-unga i Finland? [pdf]

Kategorier: Resurser