Handbok: Survival guide för anktivister

Handbokens är ett slutarbete och dess syfte är att motivera och underlätta för Regnbågsankans medlemmar att förverkliga initiativtagande som projekt och verksamheter kring hbtiq-frågor. Resultatet blev en handbok kallad Survival guide för anktivister. Ladda ner Survival guide för anktivister som pdf

Hur mår HBTIQ-unga i Finland?

I det här materialet har homosexuella, bisexuella, transunga, interkönade och queera ungdomar samt övriga unga delat med sig av erfarenheter och uppfattningar om villkoren i sin vardag. Undersökningen handlar om de unga som individer men samtidigt om deras sociala sammanhang och om hela det finländska samhället: om hur existerande normer kring kön och sexuell Läs mer…

Utlåtande till lagutskottet om jämlik äktenskapslag

Till lagutskottet Utlåtande om Ö 10/2013 rd lav@eduskunta.fi Ärende: Hörande i fråga om Medborgarinitiativ till riksdagen med förslag till lagar om ändring av äktenskapslagen, lagen om registrerat partnerskap och lagen om fastställande av transsexuella personers könstillhörighet (MI 3/2013 rd) Regnbågsankan rf tackar lagutskottet för möjligheten att bli hörd i frågan om medborgarinitiativet Läs mer…