Handbok: Survival guide för anktivister

Handbokens är ett slutarbete och dess syfte är att motivera och underlätta för Regnbågsankans medlemmar att förverkliga initiativtagande som projekt och verksamheter kring hbtiq-frågor. Resultatet blev en handbok kallad Survival guide för anktivister. Ladda ner Survival guide för anktivister som pdf

Medlemsbrev: Ny teknik, ny verksamhetskoordinator, äktenskapslagen m.m.

Regnbågsankan har haft fullt upp: vi håller på att byta ut vårt medlemsregister och bygger en ny webbplats. Vi har också hörts i riksdagens stora utskott gällande den jämnlika äktenskapslagen. Vår nya verksamhetskoordinator Camilla Nousiainen har också börjat. Vi har också bytt ut systemet som vi använder för att skicka Läs mer…

Hur mår HBTIQ-unga i Finland?

I det här materialet har homosexuella, bisexuella, transunga, interkönade och queera ungdomar samt övriga unga delat med sig av erfarenheter och uppfattningar om villkoren i sin vardag. Undersökningen handlar om de unga som individer men samtidigt om deras sociala sammanhang och om hela det finländska samhället: om hur existerande normer kring kön och sexuell Läs mer…

Bryt normen! Vi vill ha en likabehandlande skola

Normer är antaganden om hurudana människor är och hurudana de borde vara. De är också outtalade regler. De reglerar vem som blir sedd, vems röst som hörs, med som hör till gruppen och vem som lämnas utanför. Ju starkare normen är, desto svårare är det att synliggöra den. Vanligtvis blir Läs mer…

HBTIQ-unga berättar om sina erfarenheter

Ida, Niko, Darja, Reiska, Petra, Pekka, Tiina och Eska är hbt-ungdomar från olika delar av landet, som delar med sig av sina tankar om sin familj, om att sällskapa, om mobbning och att få stöd. De talar också om samhällets normer och att bryta mot dem. (Textad på svenska) Läs Läs mer…

Anförande i riksdagens lagutskott gällande Ö 10/2013 rd

Ärende: Hörande i fråga om Medborgarinitiativ till riksdagen med förslag till lagar om ändring av äktenskapslagen, lagen om registrerat partnerskap och lagen om fastställande av transsexuella personers könstillhörighet (MI 3/2013 rd) —– Ärade ordförande Holmlund, vice ordförande Wallin, bästa utskottsledamöter och övriga närvarande Jag är här i egenskap av vice Läs mer…

Utlåtande till lagutskottet om jämlik äktenskapslag

Till lagutskottet Utlåtande om Ö 10/2013 rd lav@eduskunta.fi Ärende: Hörande i fråga om Medborgarinitiativ till riksdagen med förslag till lagar om ändring av äktenskapslagen, lagen om registrerat partnerskap och lagen om fastställande av transsexuella personers könstillhörighet (MI 3/2013 rd) Regnbågsankan rf tackar lagutskottet för möjligheten att bli hörd i frågan om medborgarinitiativet Läs mer…