Regnbågsankan r.f., föreningen för sexuella minoriteter och könsminoriteter i Svenskfinland valde under helgen ny styrelse och drog upp riktlinjer för det kommande verksamhetsåret. Oscar Ohlis omvaldes enhälligt till ordförande för föreningen.

Till styrelsen valdes:
Petra Nysten
Mårten Seiplax
Rebecca Lampen
Minerva Ekrelius
Bengt Mikander
Jose Forslund

Styrelsemedlemmarna nås på adressen fornamn@regnbagsankan.fi

Årsmötet efterlyste ett aktivare engagemang, ställningstagande och ingripande av finländska politiker gällande hbtiq-personers rättigheter och yttrandefrihet i länder där dessa förföljs och diskrimineras.

Det pågår en diskriminering och förföljelse av hbtiq-personer i ett flertal länder, till den grad att man som hbtiq-person kan vara tvungen att fly därifrån. Då officiella besök görs i dessa länder, måste politikerna därför ta sitt ansvar och föra upp frågorna om homosexuellas rättigheter på dagordningen, säger Ohlis.

Reformera undervisningen i hbtiq-frågor vid klasslärarutbildningen vid ÅA

Årsmötet tyckte att det är på tiden att reformera och utveckla undervisningen i hbtiq-frågor vid den svenskspråkiga klasslärarutbildningen vid Åbo Akademi i Vasa. Blivande lärare får inte en tillräcklig grund att stå på när det gäller undervisning hbtiq-frågor.

Det finns en brist i skolan och övriga samhället som komplicerar insikten om hbtiq-personers sexuella läggning. Det är också svårt att i skolorna hitta litteratur som inte utgår från heterosexualiteten som norm. Lärare påverkar eleverna inte bara genom ogenomtänkta kommentarer om hbtiq utan också genom att undervisningen endast skildrar en heterosexuell norm och då försvåras identitetsutvecklingen hos eleverna, sade Ohlis.

Genom återkommande obligatorisk undervisning i hbtiq-frågor i grundskolan kan vi i ett tidigt skede skapa sunda attityder bland eleverna, enligt Ohlis.

Jubileumsår

Regnbågsankans verksamhetsår färgas mycket av jubileum, då föreningen i år fyller 10 år. Regnbågshelgen som går av stapeln i oktober kommer att uppmärksamma detta med ett intressant program och gäster.