Bilder: Hannele Luhtasela

En Guldanka och hela två hedersomnämnanden delade Regnbågsankan rf ut i år under den avslutande kvällsfesten för Regnbågshelgen 2013. Guldankan 2013 gick till Ja2013-kampanjen för en jämlik äktenskapslagstiftning och togs emot av Senni Moilanen. I år inkom ett rekordantal nomineringar och Regnbågsankan ville därför även uppmärksamma två personer som länge jobbat idogt med hbtiq-rättigheter: Aija Salo och Johan Finne.

Årets Guldanka gick till Ja2013-gänget som startat och drivit medborgarinitiativet Ja2013 för en jämlik äktenskapslagstiftning.

”Personerna bakom kampanjen har på ett otroligt sätta lyckats mobilisera såväl unga som äldre att underteckna initiativet. Genom Ja2013-kampanjen har de lyckats med att verkligen sätta hbtiq-rättigheter på den politiska agendan. Det har i sin tur bidragit till en bredare diskussion gällande dessa frågor. Ja2013-gänget är ett praktexempel på frivilligarbete och viljestyrka när de är som bäst.” sade Regnbågsankans ordförande Oscar Ohlis vid prisceremonin.

Regnbågsankans styrelse beslöt att i år även dela ut två hedersomnämnanden. Det ena gick till Aija Salo, generalsekreterare på Seta, för ett idogt och uthålligt arbete för hbtiq-rättigheter i Finland. Aija är en av få som genomgående är mån om att även inkludera och stödja det svenskspråkiga människorättsarbetet i Finland, på både ett personligt och professionellt plan.

Det andra hedersomnämnandet förlänades Johan Finne, konstnär, reporter och aktivist. Johan är en föregångare som har gett ansikte åt hbtiq-personer i Svenskfinland sedan 20 år. Han har aktivt jobbat med bloggar, artiklar och i olika medier där han lyft fram olika personligheter och teman inom området på ett lovvärt sätt. Johan har även varit en viktig resurs för Regnbågsankan genom sitt engagemang i föreningen.

Guldankan är ett pris som delas ut av föreningen Regnbågsankan rf för att lyfta fram personer, projekt eller instanser som på ett betydande sätt jobbat för mångfald, mänskliga rättigheter, fördomsfrihet och sexuella minoriteters och könsminoriteters rättigheter, främst inom Svenskfinland. Regnbågsankan är en förening för personer som tillhör eller är intresserade av frågor som berör sexuella minoriteter, könsminoriteter och mångfald i Svenskfinland.
Mer information
Regnbågsankans ordförande Oscar Ohlis 050 345 8973, ordforande@regnbagsankan.fi

Pristagarnas kontaktuppgifter
Ja2013: ordförande Senni Moilanen 040 525 6571 (på finska), puheenjohtaja@tahdon2013.fi
Helleke Heikkinen 040 864 9052 (på svenska),
Aija Salo 050 309 8108, paasihteeri@seta.fi
Johan Finne 041 708 3244, jfinne@gmail.com

Tahdon2013-kampanja ja lhbtiq-aktivisteja palkittiin Guldankan-palkinnolla
Kuvia palkituista.

Tahdon ballonger på golvet

Regnbågsankan palkitsi tasa-arvoisen avioliittolain puolesta toimineen Tahdon2013-kampanja Guldankan (Kultainen ankka) -palkinnolla. Regnbågsankan on Setan jäsenjärjestö, joka toimii lhbtiq-ihmisten ja tasa-arvosta kiinnostuneiden yhdistyksenä koko ruotsinkielisen Suomen alueella.

”Tahdon2013 -kampanjan katsottiin olevan loistava esimerkki siitä, miten vapaaehtoistyöllä ja tahdolla voi saada kansalaisia ja yhteiskunnallisen keskustelun aktivoitumaan”, kertoo palkinnon luovuttanut Regnbågsankanin puheenjohtaja Oscar Ohlis.
Guldankan-palkinto jaetaan vuosittain taholle, joka on merkittävällä tavalla edistänyt tasa-arvoa ja ihmisoikeuksia, etenkin Suomen ruotsinkielisillä alueilla. Palkinnon yhteydessä jaettiin myös kunniamaininnat Setan pääsihteeri Aija Salolle ja taiteilija ja toimittaja Johan Finnelle heidän pitkäjänteisestä työstään seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksien saralla Suomessa.

Guldankan-palkinnon saaja julkistettiin sateenkaaritapahtuma Regnbågshelgenin päätösjuhlissa lauantaina. Tahdon2013 -kampanjan puolesta palkinnon vastaanotti puheenjohtaja Senni Moilanen.

Lisätiedot:

Oscar Ohlis
puheenjohtaja
050 345 8973
ordforande@regnbagsankan.fi

Palkittujen yhteystiedot:

Guldankan: Tahdon2013, puheenjohtaja Senni Moilanen 040 525 6571, puheenjohtaja@tahdon2013.fi

Kunniamaininta:
Aija Salo, 050 309 8108, paasihteeri@seta.fi
Johan Finne, 041 708 3244, jfinne@gmail.com

Kategorier: PressmeddelandeRBH13