Enligt forskningsprojekt Den välmående regnbågsungdomen som har undersökt välmående hos unga som tillhör en sexuell- eller könsminoritet i Finland under år 2013, hålls unga i garderoben av av rädsla för att bli utslängda från hemmet eller av rädsla för att lämnas utanför kompiskretsen i skolan eller på fritiden.

Enkätundersökningen visar också att skolan både i ljuset av denna och i tidigare undersökningar för regnbågsunga är en otrygg miljö, detta trots att deras upplevelser med åldern blir mer positiva.

Atmosfären bland eleverna är i många skolor hetero- och könsnormativ. Bög som skällsord är vanligt förekommande.

Majoriteten av de ungdomar som berättat för läraren om skolmobbning har upplevt att denna upplysning inte fick några följder eller att de själva fått skulden för det inträffade, och en ännu större del av dessa ungdomar uppger att de inte berättat om mobbning för att de upplevt.

Många deltagare uppgav också att ett försök att komma ur skåpet inte skulle ändra på någonting eller för att agerandet skulle ha fört med sig att de blivit tvungna att delge sin regnbågsidentitet.

Forskningsprojektet visade också att fördomar lever kvar. En del föräldrar önskade att den unga skulle hemlighålla sin sexuella läggning eller sitt könsuttryck från omgivningen eftersom de enligt forskningen skämdes för den ungas regnbågstillhörighet.

Publikationen Den välmående regnbågsungdomen.

Kategorier: FöreningenForskning