Jörg Gebhardt (EU) berättade 5.6.2013 i Riksdagshusets Pikkuparlamentti om den mycket omfattande undersökningen FRA gjort om diskriminering av hbtiq-personer i Europa.

FRA:s undersökning baserar sig på 93.079 svar från alla EU-länder samt Kroatien. Av de som svarat är 52.250 gaymän, 17.815 lesbiska kvinnor, 8625 är bisexuella kvinnor, 6812 bisexuella män och 7576 transpersoner (som bl.a. transkönade, queers och transvestiter). Majoriteten av dem som svarade bor i urbana miljöer. I Finland samlade undersökningen ihop 3439 svar och av dem är 1192 gaymän, 820 lesbiska kvinnor, 190 bisexuella män, 756 bisexuella kvinnor och 481 transpersoner. Interkönade lämnades utanför denna undersökningen bl.a. på grund av rädsla för feltolkningar. Undersökningen antogs ge få svar av interkönade och på basen av det skulle det vara svårt att dra rätt slutsatser.
Läget på arbetsplatser i Finland?
Av finska hbt-personerna håller 22% sin läggning eller sin könsidentitet hemlig på jobbet. I hela området är samma siffra 22%. Endast 15 % är alltid sig själv på jobbet medan 63% är öppen ibland eller bara till vissa kolleger. Arbetslösheten bland transpersoner är alarmerande hög i både Finland och i hela EU-området. Inom EU-området är 8% av hbt-personerna arbetslösa medan samma procent bland transpersonerna är 30%. I Finland är motsvarande andel 28%. Under det senaste 12 månaderna har 15% (hela området 20%)av de finländare som svarat kännt sig trakasserade på arbetsplatsen. Allmänna negativa attityder under det senaste 5 åren har 27% (hela området 28%) upplevt.
Våld och trakasserier
Jämfört med andra EU-länder är Finland ett vålsamt land för hbt-personer. Av de tillfrågade hade 31% upplevt våld och trakasserier under de senaste 5 åren. På EU-nivå var siffran längre, dvs. 26%. Av alla fall blev enbart 10% anmälda, de övriga 90% förblev oanmälda bl.a. eftersom det anses vara meningslöst att anmäla. Generellt sett är transpersoner, ungdomar och personer utan utbildning mer usatta än övriga.

Vem är det då som utför våldet eller trakasserierna? I Finland är sex i top listan gällande förövaren följande:

1. Tonåring 17 % (EU 21%)
2. En bekant 13% (EU 8%)
3. Familjemedlem 11% (EU 6%)
4. Kund, klient, patient 8% (EU 4%)
5. Någon i skolan/utbildningen 4% (EU 6%)
6. Kollega 2% (EU 3%)

Könsfördelningen bland finska förövare är 82% män och 12% kvinnor.

Med tanke på statistiken uppmanar Jörg till ett mer omfattande stöd för hbt-personer och i synnerhet förbättra transpersonernas arbetssituation. Anmälningssystemet borde också bli bättre och inge förtroende. Antidiskrimineringsarbetet borde vara hbt-sensitiv på alla plan.

Orsaken till få anmälningar och den dåliga sitationen för hbt-personer på arbetsplatsen är många men främst står rädsla för kostnader. Arbetsgivare förstår inte att antidiskrimineringsarbete betalar tillbaka sin utgift med tiden. Många personer är också omedvetna om sina rättigheter och informationen borde vara mer lättillgänglig.

Detaljerad data finns på adress:
www.ilga-europe.org/rainboweurope

Kategorier: Intervju