Undersökning: Diskriminering av hbtiq-personer i Europa

Jörg Gebhardt (EU) berättade 5.6.2013 i Riksdagshusets Pikkuparlamentti om den mycket omfattande undersökningen FRA gjort om diskriminering av hbtiq-personer i Europa. FRA:s undersökning baserar sig på 93.079 svar från alla EU-länder samt Kroatien. Av de som svarat är 52.250 gaymän, 17.815 lesbiska kvinnor, 8625 är bisexuella kvinnor, 6812 bisexuella män Läs mer…