Ja!2013: Motståndare och förespråkare

Stöder du medborgarinitiativet Ja2013 eller hör du till de kritiska rösterna? Hur förhåller du dig till homoäktenskap som troende, och ser du detta som en religös fråga? Trots att medborgarinitiativet inte tar ställning till kyrkligt äktenskap har diskussionen behandlat sexuell mångfald och tro. Regnbågsankan bad troende personer svara. Nedan finns Läs mer…