Föreningen Regnbågsankan är en svenskspråkig medlemsförening i nationella Seta. Regnbågsankan vill verka för ökad synlighet av homo-, bi- och transpersoner i Svenskfinland och jobba för ett samhälle där alla är likvärdiga och har samma möjligheter och där varje individ kan må bra oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck.
Föreningen motarbetar diskriminering på grund av sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck med bl.a. sitt skolningsarbete.
Det finns ännu inte tillräckligt med svenskspråkig information och stöd för hbtiq-personer i Svenskfinland. Genom vår telefonjour, information och genom verksamhet riktad för hbtiq-personer vill vi förebygga diskriminering, alienering och bidra till ett ökat välmående i den finlandssvenska gemenskapen.

1. Föreningen och verksamhetskoordinatorstjänsten

Målet för år 2013 är att upprätthålla den nuvarande tjänsten. Verksamhetskoordinatorn arbetar vanligen 3 dagar i veckan från föreningens arbetsrum i Helsingfors men har hela Svenskfinland som fält. Till arbetsuppgifterna hör planering och förverkligande av verksamheten i samråd med styrelsen, vilket innebär bl.a. att hålla skolbesök, lärarfortbildningar och andra skolningar, arrangera mindre och större evenemang som t.ex. Regnbågshelgen 2013, sköta föreningens webbsida och att upprätthålla föreningens stödjoursverksamhet.

Under verksamhetsåret skall Regnbågsankans marknadsföring via nätet utvecklas och hemsidan förnyas. Dessutom strävar föreningen till att medlemsantalet ökar.

2. Webbsidorna och material

År 2013 vill vi utveckla vår marknadsföring via nätet, förnya hemsidan till ett levande ”fönster” för hbtiq-frågor i Svenskfinland och ytterligare öka medlemsantalet. Planen är att publicera nyheter, intervjuer, gästbloggares texter och egen producerade videoinspelningar från våra evenemang på sidan. För att göra det möjligt måste vi förnya webbsidan tekniskt och utseendemässigt. Vi behöver även medel för att betala gästskribenter för småskaligt journalistiskt arbete. Det finns ett behov av information, diskussion samt debatt, och via sociala media som Facebook är det smidigt att dela med sig av material via vår hemsida. Den nya sidan får ett tidsenligt utseende, möjlighet att ha videon på sidan, slideshows, gallup, gratis upprätthållande (wordpress), kalender kopplad till Facebook/Googlekalender, länkar till Facebook, Googlemaps vyer och bloggutrymme.
Vi ämnar också producera nytt material för vår utbildarverksamhet, som t.ex. stödmaterial för lärare som de kan använda i sin undervisning. (Hbtqi står för homo- och bisexuella, transpersoner, queers och interkönade.)

3. Utbildning

Skolprojektet skall regelbundet marknadsföras.
Verksamhetskoordinatorn och frivilliga skolinformatörer besöker skolor i hela Svenskfinland för att diskutera hbtqi-frågor med elever och för att fortbilda lärare i hur de kan jobba för en tryggare och mera inkluderande skolmiljö och undervisning. Under 2012 har Regnbågsankan besökt skolor i hela Svenskfinland, både för att hålla lektioner med elever och för att fortbilda lärare. Vi har också haft ett fungerande samarbete med pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi i Vasa där vi föreläst för första årets lärarstuderande. Under 2013 hoppas vi nå ännu fler skolor och fortsättningsvis kunna erbjuda våra utbildningspaket till ett förmånligt pris. Tillsammans med Seta skall utbildarutbildningar och fortsättningsutbildningar ordnas. I 2013 vill vi också organisera en eller flera träffar för svenskspråkiga skolinformatörer med fortbildande program i form av en gäst eller en presentation.

4. Social verksamhet

Regnbågsankan fortsätter arrangera minst två sociala evenemang per månad för sina medlemmar. Vi strävar efter att våra evenemang har låg tröskel och är gratis eller har överkomligt pris. Till dessa evenemang hör t.ex. Johannes Regnbåge-kaféverksamhet i samarbete med Johannes församling i Helsingfors som fortsätter med två träffar i månaden, och kulturbesök.

Teater-, bio- och museibesök
Föreningen har erbjudit sina medlemmar rabatterade teater-, bio- och andra kulturella besök, vilka har varit omtyckta bland föreningsmedlemmarna. Föreningen fortsätter att ordna den här sortens besök på olika håll i Svenskfinland. Vi väljer i första hand att erbjuda svenskspråkigt program som har en anknytning till mångfaldsfrågor och frågor kring identitet eller verk av hbtiq-konstnärer.

Idrottsevenemang och utfärder
Föreningen fortsätter arrangera idrottsevenemang som t.ex. paintball, go-kart, väggklättring, bowling och ridning, enligt medlemmarnas önskemål. Om det kommer in förslag på utfärdsmål arrangerar vi även utflukter för våra medlemmar.

5. Regnbågshelgen 2013

Regnbågshelgen är en årlig festival arrangerad av föreningen. Festivalen har arrangerats årligen sedan år 2005 och riktar sig till både föreningens medlemmar och allmänheten. Programmet är gratis och på svenska.
År 2013 är festivalens röda tråd ”gemenskap”. Vi vill satsa på samarbete med andra organisationer och hitta nya lösningar. År 2013 är våra samarbetspartners bl.a. Familjecentret i Helsingfors, Stadsbiblioteket, Johannes församling och arbetsgruppen för nyutgivning av Karin Smirnoffs verk. Programmet kommer att innefatta familjecafé med regnbågstema, litteraturkväll, läsning av pjäsen ”Ödesmärkt”, regnbågsgudstjänst, fest på Dtm och seminariedag på Biblioteket 10. Tidigare har programmet i planerats av föreningen och arrangerats på Luckan eller Arbis. År 2013 bjuder festivalen på program arrangerat av Regnbågsankan men vi satsar mer på samarbetspartners. Vi tror att mångfald på något sätt berör alla och för att göra samhället mer jämställt för sexuella minoriteter och könsminoriteter bör vi samarbeta ömsesidigt. Vi tror också att representanter av sexuella minoriteter och könsminoriteter kan dra sig från att delta i kulturevenemang av rädsla för att frysas ut eller ignoreras. Med vår festival vill vi öppna dörrar till utrymmen vi inte vanligtvis besöker och också ge bollen vidare åt andra krafter. Regnbågsankan och de föreningar/instanser som vill delta i Regnbågshelgen 2013 bildar en planeringsgrupp. Gruppen träffas regelbundet före festivalen och koordineras av föreningens verksamhetskoordinator. Årets festival är 17-20.10.2013.

6. Queer Vasa

Queer Vasa ordnas för femte gången i maj 2013 i samarbete med Vasa Seta rf. Till programmet hör bl.a. seminarium med diskussion, kvällsfest och gudstjänst.

7. Pridefestivaler

Föreningen deltar i Helsingfors Pride-festivalen som hålls 24.6. –30.6.2013 genom att arrangera åtminstone ett svenskspråkigt evenemang under Prideveckan och genom att delta i den stora Prideparaden och med informationsbord i Prideparken. Under Pride 2013 arrangerar vi en föreläsning med vår svenska gäst Tomas Gunnarsson, också känd som ”genusfotografen”. Han talar om könsstereotyper i reklam och media. Vi samarbetar med Helsingforsnejdens Seta rf (HeSeta) för att information och program också skall finnas på svenska. T.ex. i Helsingfors Pride 2012 arrangerade Regnbågsankan en diskussion med Nordiska hbt-författare som behandlat mångfald i sin produktion i partnerskap med Hallongrottan från Stockholm och HeSeta.
Föreningen deltar också i andra finländska Pride-festivaler när de tar plats i svensk- eller tvåspråkiga regioner.
Om intresse finns ordnar föreningen gemensamma resor till t.ex. Stockholm Pride.

8. Föreningsfestivalen 2013

År 2013 är Regnbågsankan en av de föreningar som valts ut till samarbetspartners under Föreningsfestivalen med temat ”Lev livet – lev föreningslivet.” Festivalen kulminerar i Vasa 5.10 men veckan före arrangeras lokala evenemang runtom i regionen. Regnbågsankans bidrag är en ”talkshow” 1.10 med temat ”Leva livet, var dig själv”.

9. Projekt och nätverk

Föreningen är medlem i följande projekt och nätverk:
”Respekt – ja tack”, ett samarbetsprojekt mellan föreningar med fokus på mångfald, lett av Föreningen Luckan i huvudstadsregionen, med bl.a. Hem och Skola, FSS, SU och Folkhälsan.
Regnbågsfamiljernas skolningsprojekt där de som jobbar inom vården utbildas i hbtiq-frågor.
Medborgarinitiativet ”Tahdon 2013 voimalla” / ”Ja 2013 med kraft” för en jämställd äktenskapslag. Regnbågsankan har samlat ihop ett svensk nätverk kring medborgarinitativet med SU, FSS, Svenska Kvinnoförbundet och Grifin.
”Barnkultur för alla” nätverk som skapar barnevenemang som tar mångfald i beaktande, med bl.a. Ateneum, Kultur för alla, Luckan, UngMartha, FDUV och Svenska Teatern.
Koulutusteematiimi, nätverk med de inom Seta som arbetar med skolning på olika sätt.
En extern referensgrupp för Folkhälsans Sexsnack -projekt.

10. Politisk påverkan

Föreningen följer aktivt med Seta i deras politiska arbete och bidrar till att diskussioner upprätthålls i svenskspråkiga media. Föreningen fortsätter med den aktiva mediasynligheten genom insändare, artiklar, debatter, intervjuer osv.
Föreningen fortsätter jobba för att jämlikt äktenskap ska godkännas bl.a. med at koordinera och samverka i medborgarinitiativet ”Tahdon 2013 voimalla” / ”Ja 2013 med kraft”. Föreningen skall se till att den är partipolitiskt obunden och att den samarbetar med så många beslutsfattare som möjligt i denna fråga.
Föreningens styrelse skall under verksamhetsåret utveckla en plan på politiska ärenden som är viktiga för föreningen och kartlägga en åtgärdsplan för påverkningsarbetet som föreningen gör.

Kategorier: Föreningen