JA!2013: Krista Siegfrids säger JA!

Medborgarinitiativet för en könsneutral äktenskapslag öppnas 19.3. I väntan kollar Regnbågsankan upp vad UMK-finalisten Krista Siegfrids, känd för sin kärleksexplosion ”Marry Me” tycker om kampanjen Tahdon2013. 1. Vad betyder bröllop för dig? Bröllop för mig betyder att jag får gifta mig med den jag älskar. 2. Tycker du att även Läs mer…

Verksamhetsplan för 2013

Föreningen Regnbågsankan är en svenskspråkig medlemsförening i nationella Seta. Regnbågsankan vill verka för ökad synlighet av homo-, bi- och transpersoner i Svenskfinland och jobba för ett samhälle där alla är likvärdiga och har samma möjligheter och där varje individ kan må bra oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Föreningen motarbetar Läs mer…

Verksamhetsberättelse för år 2012

Administration Föreningens styrelse har bestått av ordförande Linda Eklöf, [tre ytterligare medlemmar samt två ersättare]. Michaela Vörgren har varit föreningens kassör och bokförare. Styrelsen har under verksamhetsåret sammanträtt 9 gånger. Föreningens verksamhetskoordinator har deltagit i största delen av styrelsemötena. Via Websenator har föreningens bokföring, möteskallelser, föredragningslistor, protokoll och medlemsregister upprätthållits. Läs mer…