Bästa läsare,

Finland är det sista av de nordiska länderna, där personer av samma kön inte kan ingå äktenskap. En jämlik äktenskapslagstiftning har inte behandlats i riksdagen trots att ett lagförslag gällande saken gjorts. Nu är det vår tur att agera! Vi gör ett medborgarinitiativ. Om åtminstone 50 000 finländare stöder vårt ärende, måste lagförslaget tas till behandling i riksdagen. Ett medborgarinitiativ kommer att ha betydligt mer tyngdkraft än en enskild riksdagsledamots lagförslag.

Men ett registrerat parförhållande, räcker inte det? Nej, det nuvarande arrangemanget skapar ojämlikhet på bl.a. arbetsmarknaden och ställer regnbågsfamiljerna i ett svagare läge. Dessutom orsakar människornas klassificering i olika parförhållanden till med onödig byråkrati och det visar att man endast delvis godkänner andra människors parförhållanden.

I och med lagförslaget kunde par av samma kön med en anmälan ta i bruk samma efternamn och prövas som adoptivföräldrar. Kyrkan skulle fortfarande själv bestämma hur den förhåller sig till vigseln av personer av samma kön.

Stödförklaringar börjar samlas in på jämställdhetsdagen den 19 mars. Före det finns det ännu mycket att göra och därför behöver vi din hjälp. Kom med och påverka!
Vill du ha ett mer jämlikt Finland? Vi vill.

Om du blev intresserad och vill veta mera om bl.a. volontärhjälp, kan du skicka e-post med rubriken INFO till adressen tahdon@tahdon2013.fi .

Du kan också stöda vår verksamhet genom att bli medlem i Tasa-arvoinen Suomi ry, som står bakom lagförslaget, genom att betala en medlemsavgift på 10 euro. Verksamheten kan även stödas med stödmedlemskap som kostar 30 euro. Skicka e-post (namn, adress, telefonnummer och email) till adressen jaseneksi@tahdon2013.fi . Du får ett svarsmeddelande med information om hur medlemsavgiften betalas.

Med vänliga hälsningar,
Senni Moilanen
Ordförande

Sarri Nykänen
Samarbetschef

Tahdon 2013

– – –

Rekrytering:

Hej du, supertyp!

Välkommen med bland oss som jobbar för kampanjen. Alla händer behövs eftersom vi har hela Finland framför oss.

Tahdon2013 är en positiv kampanj, vars syfte är att inte dela upp Finland i olika läger, utan att diskutera frågor kring lagförslaget i god anda. Vår målgrupp är speciellt de finländare, som inte direkt motsätter sig lagförslaget, men som saknar information eller är annars osäkra gällande saken.

Nedan ser du de tjänster som är lediga i kampanjen. Inget är dock skrivet i sten. Om du vill vara med i kampanjen på något annat sätt än de som räknas upp nedan, berätta för oss hur.

REGIONSTEAMET SÖKER OMRÅDESANSVARIGA OCH AKTIVA RUNTOM I FINLAND

Uppgifter:

– ”Face-to-face” arbete
– Rekrytering av ”feissare”
– Spridning av kampanjmaterialet
– Ordnande av olika evenemang

Områdesansvariga samarbetar tätt med områdeschefen. Kampanjmaterialet produceras centralt i Helsingfors och postas till områdesasvariga.

Mer information och anmälningar till Områdeschef Saara Airas, aluetoiminta@tahdon2013.fi

STÖDKONSERTTEAMET SÖKER ANSVARIG FÖR KONSERTEN OCH TEAMMEDLEMMAR

Uppgifter:

-rekrytering av artister
– marknadsföring av konserten
– biljettförsäljning
– de praktiska arrangemangen

Syftet är att ordna en stödkonsert i Helsingfors i maj.
Mer information on anmälningar till Julia Stenroos, tukikonsertti@tahdon2013.fi

SAMARBETSCHEFEN SÖKER TEAMMEDLEMMAR

Uppgifter:

– Rekrytering av samarbetsparter (företag, föreningar, klubbar, organisationer, kändisar, politiker osv.)
– Kommunikation med samarbetsparterna

Som samarbetsparter har bekräftats Seta, Amnesty, Avoin Ministeriö och Trasek ry. Vi vill ha med även mindre självklara samarbetspartners eftersom vårt ärende är hela Finlands ärende.
Mer information och anmälningar till Samarbetschef Sarri Nykänen, yhteistyo@tahdon2013.fi

MEDIA- OCH MARKNADSFÖRINGSTEAMET SÖKER MEDIA INTRESSERADE

Uppgifter

– Skrivande
– Intervjuer
– Fotografering och videoinspelning (intervjuade, evenemang)
– editering (videon, texter)
– producering av innehåll till den sociala median
– marknadsföringsproduktion

M&M- teamet planerar och förverkligar kampanjens externa kommunikation och kommunicerar med massmedian.

Mer information och anmälningar till Mediachef Saija Viitala/ Marknadsföringschef Leena Leino media@tahdon2013.fi

EKONOMITEAMET SÖKER TEAMMEDLEMMAR

Uppgifter:

– Kampanjens ekonomiska förvalting och –planering
– Söka sponsorer
– Framtagning av kampanjprodukter och organisering av försäljningen (ex. broscher och pennor)
– Samarbete med de övriga teamen

Mer information och anmälningar till Ekonomichef Jussi Mäkinen, taloushallinto@tahdon2013.fi

Skulle du hellre göra något annat för kampanjen?
Ta modigt kontakt, all sorts erfarenheter och visioner behövs.

GÖR SÅ HÄR:

Kontakta chefen för det delområde du är intresserad av eller om du har nya, fantastiska idéer skicka e-post till adressen tahdon@tahdon2013.fi. Vänligen besvara fritt följande frågor i ditt email:

1) Namn, epost-adress, telefonnummer.
2) Från vilket område kommer du eller på vilket område skulle du villa verka?
3) Av vilken uppgift/ vilken arbetsgrupp är du intresserad av?
4) Har du några speciella intressen eller kunskaper som kunde vara nyttiga för kampanjen? T.ex. organisationserfarenhet, mediakunskap, språkkunskap, kontakter med möjliga samarbetsparter, konstnärlig vision, iver till den sociala median eller IT-kompetens?

Du kan också stöda vår verksamhet genom att bli medlem i Tasa-arvoinen Suomi ry, som står bakom lagförslaget, genom att betala en medlemsavgift på 10 euro. Verksamheten kan även stödas med stödmedlemskap som kostar 30 euro. Skicka e-post (namn, adress, telefonnummer och e-mail) till adressen jaseneksi@tahdon2013.fi. Du får ett svarsmeddelande med information om hur medlemsavgiften betalas.

Med vänliga samarbetshälsningar,
Senni Moilanen Sarri Nykänen
Ordförande Samarbetschef
Tahdon2013 Tahdon2013

Kategorier: Samarbete