Ja 2013 Tahdon kampanj

Bästa läsare, Finland är det sista av de nordiska länderna, där personer av samma kön inte kan ingå äktenskap. En jämlik äktenskapslagstiftning har inte behandlats i riksdagen trots att ett lagförslag gällande saken gjorts. Nu är det vår tur att agera! Vi gör ett medborgarinitiativ. Om åtminstone 50 000 finländare Läs mer…