Inför julen 2012 kontaktade Regnbågsankan Folkhälsan för att ställa en fråga.

Folkhälsan svarade:

Hej och tack för intresset för Lucia.

Du frågar om en man, en transkvinna en interkönad person kan ställa upp i luciavalet. Det är en fråga, som flera ställer sig och därför har HBL också bett kandidaterna i år berätta hur de känner i den här frågan.

Luciafirandet bygger på gamla traditioner och sedvänjor, uppfattningar och känslor. Att förändra en tradition kan man inte göra med anvisningar och beslut. Dagens luciafirande bygger på legenden om den unga kvinnan Lucia som dog martyrdöden på 300 talet. Den moderna Lucias uppdrag är att med sång, sprida hopp och ljus i daghem och skolor på institutioner, som äldreboenden och sjukhus, dessutom uppträder hon på konserter och julfester.

Inom ramen för den luciainsamling och det val av Finlands Lucia, som Folkhälsan ansvarar för väljs en kvinna för uppdraget, som Finlands Lucia. I det valet kan man inte ställa upp sig själv utan man föreslås av någon annan som garanterar att den person man föreslår, kan sköta uppdraget till glädje för gamla och unga, utan ersättning under en månad i december. Vi tillsätter varje år en jury som på basis av anmälningarna utser tio kandidater. I den tradition som Folkhälsan förvaltar har Lucia kvinnlig skepnad, men vi har aldrig frågat om kandidaterna varit homosexuella, bisexuella eller transpersoner.

Lucia firas i föreningar, skolor och hem och där får man naturligtvis själva bestämma hur man vill se sin lucia.

Med bästa hälsningar Margaretha Wildtgrube

Kategorier: Intervju