Setas ordförande Hippi presenterar sig

Regnbågsankan är glad för att advokat och företagare Juha-Pekka Hippi från Helsingfors valdes till Setas nya ordförande 2.12.2012.

Juha-Pekka, till Setas viktigaste frågor hör tvångssterilisering av transkönade. Hur snabbt tror du att en ändring av lagen realistiskt kan gå igenom?
Förhoppningsvis nästa år eller minst under den här regeningen. Sådana frågor beror på dock om det nuvarande ministern och regeringen, samt deras värderingar och prioriteringar.

Till Setas viktiga strävanden hör också en jämställd äktenskapslag. Varför räcker det inte med partnerskapslagen?
Delvis är det frågan av princip -att alla ska vara jämställda inom lag, delvis frågan är att alla rättigheter ska vara lika oberoende av sexuell orientering.

Som svenskspråkig förening undrar vi också hur du kommer att främja Setas verksamhet på svenska?
Seta svarar på frågor på finska och på svenska, samt tillverkar material och utbildning också på svenska. När i praktik mest verksamhet äger rum på majoritetsspråk, har Regnbåksankan som del av Seta en viktig roll att främja verksamhet och grupper på svenska.

Hur tycker du att heteronormen syns i de finska jultraditionerna?
I allmänhet syns den överallt i samhället.

Tycker du att det är okej att klädföretag inför jul annonserar med bilder på lättklädda damer i stadsbilden?
Det är frågan av var och ens smak om det passar eller inte, samma är oberoende om det är damer eller killar på bilder.

Regnbågsankan tackar för svaren!

Får en transkvinna, en interkönad eller en man ställa upp i luciavalet Finlands Lucia?

Inför julen 2012 kontaktade Regnbågsankan Folkhälsan för att ställa en fråga.

Folkhälsan svarade:

Hej och tack för intresset för Lucia.

Du frågar om en man, en transkvinna en interkönad person kan ställa upp i luciavalet. Det är en fråga, som flera ställer sig och därför har HBL också bett kandidaterna i år berätta hur de känner i den här frågan.

Luciafirandet bygger på gamla traditioner och sedvänjor, uppfattningar och känslor. Att förändra en tradition kan man inte göra med anvisningar och beslut. Dagens luciafirande bygger på legenden om den unga kvinnan Lucia som dog martyrdöden på 300 talet. Den moderna Lucias uppdrag är att med sång, sprida hopp och ljus i daghem och skolor på institutioner, som äldreboenden och sjukhus, dessutom uppträder hon på konserter och julfester.

Inom ramen för den luciainsamling och det val av Finlands Lucia, som Folkhälsan ansvarar för väljs en kvinna för uppdraget, som Finlands Lucia. I det valet kan man inte ställa upp sig själv utan man föreslås av någon annan som garanterar att den person man föreslår, kan sköta uppdraget till glädje för gamla och unga, utan ersättning under en månad i december. Vi tillsätter varje år en jury som på basis av anmälningarna utser tio kandidater. I den tradition som Folkhälsan förvaltar har Lucia kvinnlig skepnad, men vi har aldrig frågat om kandidaterna varit homosexuella, bisexuella eller transpersoner.

Lucia firas i föreningar, skolor och hem och där får man naturligtvis själva bestämma hur man vill se sin lucia.

Med bästa hälsningar Margaretha Wildtgrube