På lördag 17.11.2012 har pjäsen Ångrarna (skriven av Marcus Lindeen) premiär på Svenska Teatern i Helsingfors. Pjäsen berättar historien om de svenska transpionjärerna Mikael och Orlando. Karaktärerna baserar sig på riktiga händelser och huvudpersonerna hör till den lilla grupp transkönade som efteråt ångrat sin könskorrigering.

“Jag tycker ’Ångrarna’ är väldigt en obehaglig film/pjäs.“ skriver Lukas Romson som själv är transkönad. Han uppfattar pjäsen/filmen som en slags kulturell kolonialism, trans-exoticism, marginellt maskerad av en liten dos trendigt genusteoretiserande. Att det idag är mycket ovanligt att transkönade ångrar sig kommer inte fram. Pjäsen sätter inte heller händelserna i historiskt sammanhang. Lukas önskar att filmen/pjäsen kunde visa större medvetenhet. “Mikael och Orlando har givetvis rätt till sina berättelser och att höras, men jag är rädd att det sätt Marcus Lindeen lyft fram dem på skadar resten av transsamhället” skriver Lukas.

Tidigare i höst blev Regnbågsankan kontaktade av Svenska Teatern gällande pjäsen Ångrarna. Teatern planerade ett publikarbete kring Ångrarna och undrade om vi ville vara med. I föreningens styrelse väckte frågan reaktioner: Vad skulle publiken tro och skulle pjäsen göra mer skada än nytta? Vi fann det synnerligen viktigt att vara med. För att se Ångrarna i rätt ljus behös publikarbete och publiken behöver information. Enligt den nuvarande planen kommer Svenska Teatern att erbjuda ett allmänt infopaket om könsnorm, heteronorm och hbtiq-frågor för unga vuxna. Med eleverna diskuterar vi hbt-historia och berättar hur en könskorrigeringsprocess ser ut idag. Finland hör till de länder som har mest kunskap och kan ge bäst vård åt transkönade. I paketet ingår också ett teaterbesök då eleverna ser Ångrarna och efteråt får de diskutera pjäsen med en utbildad informatör från Seta/Regnbågsankan.

På Orlandos tid var feldiagnoser mer vanligt, och kunskapen om transkönade mycket sämre. Få förstod också gränsen mellan homosexualitet och transpersoner. Mikael å sin sida erhöll sitt problematiska förslag till behandling från läkarkåren under en tid då det saknades specialistkompetens i Stockholm, något som nu är åtgärdat. Idag är det endast kring 1% av transpersonerna i Sverige/Finland som av olika skäl ”ångrar” sin process. Det kan handla om att diagnosen ändå var rätt men den behandling läkarna föreslagit (könskorrigering) var fel. Men också om feldiagnoser. Man bör i sammanhanget minnas att feldiagnoser sker inom samtliga patientgrupper och det ytterst givetvis är vårdens ansvar att hjälpa de som drabbas. Istället för att, som antyds i pjäsen ”Ångrarna”, lägga hela skulden på patienternas axlar, eller misstänkliggöra resterande 99% av patienterna.

Regissör Cris af Enehielm, som regisserar Ångrarna i Finland är medveten om den problematik uppsättningen för med sig. Hennes ambition är att ”normalisera” det som gängse människor upplever som främmande, alltså göra alla människor till människor i första hand. Cris skriver ”Mitt intresse baserar sig på att ta fram det faktum att individen överallt är färdig till nästan vad som helst i sitt behov att bli accepterad, älskad och respekterad. Och jag hoppas att detta samtal mellan Mikael och Orlando inte skall upplevas som ett skämt utan jag vill att olika slags identiteter och sexualiteter skall i framtiden kunna gestaltas på en scen lika självklart som den dominerande heterosexuella normen.” Hon tycker det är viktigt att låta också äldra personer komma till talan. Ämnet kön och sexualitet får inte anses angå enbart unga. I pjäsens programblad kommer det att finnas en förklarande text med bl.a. information om läget för transkönade idag.

Text: Fredrika Biström
Foto: Svenska Teatern pressfoto

Läs mer om Lukas Romson, transsexuell, mångårig debattör, jämlikhetskonsult och tvångssteriliserad, på hans bloggar http://lrjamlikhetskonsult.wordpress.com/om/ och
http://lukas-romson.blogspot.se/
Mer om Ångrarna hittar ni på Svenska Teaterns hemsida: http://www.svenskateatern.fi/sv/repertoar/repertoar/angrarna/

Kategorier: FöreningenSamarbete