I samband med Regnbågshelgen 2012 startar jag konkret mitt Projekt: Regnbågens Skapare, och då intervjuar jag troende/religiösa hbtq-personer om deras livsval och förhållande till Gud.

Intervjuerna blir videoklipp för spridning på webben.

Projektet går under arbetsnamn ”Regnbågens Skapare” och syftet är att ge en mer nyanserad bild av tro och sexuell mångfald. Vill du ställa upp och ge troende normbrytare ett ansikte och en röst, eller om du har frågor om projektet, var vänlig kontakta terhi.paukku@gmail.com.

Intervjuerna kan ske på svenska, finska eller engelska, talar du andra språk hoppas jag du tar med dig en egen tolk.

Terhi Paukku

Kategorier: Samarbete