RBH2011affischA4

Torsdag 6.10:
På Luckan, Simonsgatan 8:
Kl. 17-19: Öppningstillfälle för konstutställningen ”HETERO – den sexuella majoriteten?”

Hur identifierar vi en hetero? Hur står, sitter och ler en hetero? Vad har en heterosexuell för kläder och finns det några yrken, hobbies eller stilar som berättar att personen är heterosexuell?

I fotoserien har vi lekt med utseendeideal, fördomar, karikatyrer och normer i allmänhet. Deltagarna har intagit heterosexuella roller, klätt ut sig eller poserat som sig själva. Oftast ses heterosexualitet som en självklarhet och den tas för given. Det är nyttigt för både majoriteten och minoriteten att ifrågasätta normen och se hur brokiga och regnbågsfärgade både heteros och hbt-personer kan vara. Eftersom det inte finns några allmängiltiga kännetecken eller utseendedrag hos hbt-personer har det varit intressant att i detta projekt vända på frågan och undra hur en heterosexuell ser ut.

Öppningstal av Aija Salo, generalsekreterare på Seta
Musikuppträdande av Sepia, som spelade originalskriven folkpopmusik

rbh11-HETEROJocke
Foto ur serien ”Hetero – den sexuella majoriteten?” (Fredrika Biström)

Kl. 19-21: Heidi Lunabba höll en workshop utgående från sitt fotoprojekt ”Twins” där deltagarna själva fick pröva på att gestalta genus.

Fredag 7.10:
På Luckan:
Kl. 17-19: Seminarium om genus och fostran
Sara Sundell inledde med en föreläsning som baserade sig på erfarenheter från Folkhälsans projekt ”Jämställt dagis” om genusmedveten barnuppfostran och pedagogik. Efter föreläsningen var det paneldebatt med Outi Saloranta-Eriksson och Agneta Thorsell.

I Johanneskyrkan, Högbergsgatan 12:
Kl. 21-22:30: Regnbågsmässa med tema ”Kärlekens frukter”
Dialogpredikan med Björn Vikström, biskop för Borgå stift, och Peter Nynäs, teol.dr. Mässan är ett öppet forum för frid och nytänkande, teologisk reflektion och innerlig gemenskap. Alla åldrar och kön är välkomna. År 2011 skapade vi ett interaktivt konstverk i mässan där alla fick lägga ned något i Livets Cirkel – ett ljus, en bild, ett minne, en dröm, en sak, en rad, något gudagott.

Efter mässan ordnades ett stämningsfyllt kyrkkaffe i Hörnan, Högbergsgatan 10.

Arrangörer: Regnbågsankan, Gemenskap, Svenskt arbete vid Helsingfors kyrkliga samfällighet och Johannes församling.

RBH11-RMa776ssaPredikan3
Peter Nynäs och Björn Vikström.

Lördag 8.10: Huvuddag
Program på Luckan:
Kl. 10: Morgonkaffe

Kl. 10:15: Välkomstord från Regnbågsankans ordförande Linda Eklöf

Kl. 10:30-12: Paneldiskussion ”Killars roller”.
Vi tittade närmare på stereotypa hbtqi-manspositioner som läderbögen, fjollan, björnen, den översexuella skandalbögen och andra karaktärer vi ofta ser på TV. Finns dessa karaktärstyper också i verkligheten, hur skapas och upprätthålls de och vad är deras inbördes förhållanden till varandra?
Panelister: Anders Ahlbäck, Dreya Snellman, Uffe Sjögren och Mattiaz Skandalen Björling.
Moderator: Roh Petas

RBH11Ardeshir
Kl. 12-13: Ardeshir Bibakabadi från Homan.
Föreningen Homan Göteborg arbetar för mänskliga rättigheter för HBT-personer och hjälper minoriteter som tvingas förneka sin sexuella läggning på grund av sin religion. Under Regnbågshelgen 2011 berättade Ardeshir Bibakabadi, även kallad den enda öppet homosexuella muslimen i Sverige, om Homans verksamhet och om situationen för hbt-personer med invandrarbakgrund i Sverige och i Europa i allmänhet.

Ardeshir Bibakabadi föreläser.

Kl. 13-14: PAUS

Kl. 14-16: ”Vi tittar mot öst” – filmvisning och diskussion
Vi behandlade situationen för hbt-personer i Östeuropa och Ryssland i jämförelse med situationen i Norden genom dokumentärvisning med efterföljande paneldiskussion. Panelen bestod av Linda Freimane, svenskfödd ordförande i Lettlands enda hbtqi-organisation Mozaika och medordförande i ILGA-Europas styrelse, Krister Karttunen från Amnestys hbtqi-grupp samt Andrejs Visockis, medarrangör av Riga Pride/Baltic Pride och styrelsemedlem i Regnbågsankan

På Jenny Woo, Simonsgatan 6:
Kl. 21: Regnbågshelgens stora fest!
På festen uppträdde Ami Aspelund med Melodifestivalpotpourri, årets Guldanka delades ut till sin värdiga vinnare Anders Huldén och svenska artisten Mattiaz Skandalen Björling bjöd på en färgsprakande show! Thomas Lundin var kvällens charmerande konferencier.

Söndag 9.10:
På Luckan:
Kl. 12-15: Miniatyrrollspel ”Moviestar”
Nån gång funderat på vad det där med lajv och lajvande är, men aldrig kommit över tröskeln att pröva på? Kanske du lajvat tidigare och vill utforska fördomar mot sexuella minoriteter inom ramarna av ett spel? Eller kanske du bara vill uppleva en rolig eftermiddag som blandar lek och allvar? Moviestar är ett lajv som arrangerades av föreningen Regnbågsankan under Regnbågshelgen 2011. Lajvets tema var fördomar mot sexuella minoriteter, vilket utforskades inom ramarna av en parodiserande tv-show.

Kategorier: RBH11