Plansch 2006

Fredag: Filmkväll på Luckans Veranda
Fr.o.m kl 20.00

* Norska filmer om temat homosexualitet, religion och fördomar

Huvudfilmen heter Skitne, syndige, meg och handlar om konflikten mellan trons krav och den sexuella läggningen, och hur oförenliga dessa kan upplevas av en sanningssökande ung man. Filmen är upptakten till söndagens tema ”Tro, hopp och kärlek – bara för heterosexuella?”

Kortfilmerna heter Christoher & Gordy, Stille landskap och Mors lille Ole. Christoper & Gordy visar hur illa det kan gå för en välmenande individ om han ensam sätter sig emot det politiska etablissemanget i samhälle och kyrka. Allt kryddat med välmenande humor, som lockar till skratt. Stille landskap handlar också om religion och sexualitet, men denna gång ur ett muslimskt perspektiv förlagt till ett norskt landskap. Mors lille Ole – säkert är det så att nästan alla mödrar till 15-åriga grabbar funderar över sina söners intressen, och ibland kan ju fantasin skena iväg…

Lördag: Seminarier på svenska Arbis, Dagmarsgatan 3

Dörrarna öppnas kl 10.00

– Filmen ”Olla oma itsensä”

I den trespråkiga filmen Olla oma itsensä behandlas HBt-personernas vardag i arbetslivet. När skall dörren till skåpet vara stängd, när kan man ha den på glänt och när törs man ha den på vid gavel? Filmen är en undervisningsfilm framtagen i samarbete mellan Seta, Stakes, Arbetsministeriet, Europeiska socialfonden och Helsingfors universitet. I den intervjuas ett antal finländska HBT-personer om sin situation i arbetslivet.

– ”Vi behandlar ju alla lika” – Allt lugnt inom hbt-hälsovården?

Hälso- och sjukvårdsbranschen är rörande eniga om att alla patienter bemöts med samma respekt – oberoende av sexuell läggning. HBT-folket upplever själva att det finns mycket kvar att önska. Har vi rätt att kräva HBT-kompetens av sjukvården? Vad innebär den i så fall? Finns risken att allting urartar i en särbehandlig som bara avskärmar homo och hetero? Kom och diskutera med branschfolk och berörda!

– Mark Levengood: ”Härligt att vara homo!”

Nyutnämnd i Sverige till årets ”Vi älskar dig” presenterade Mark Levengood sig som Sveriges mest kända immigrant. Med sin karaktäristiska finlandssvenska har han blivit hela svenska folkets mysiga mumin. I april gästar TV-stjärnan den finlandssvenska Regnbågshelgen och talar om ”Hur härligt det är att vara homo!”

– ”Hemläxa: mångfald!” Om hbt-frågornas plats i sexualundervisningen.

Enligt den nya läroplanen som trädde i kraft 2004 infördes ett nytt ämne, hälsokunskap, i skolan. Inom ramarna för detta ämne skall också sexualundervisningen ges. Men hur ser kompetensen på detta område ut i skolorna och vem tar ansvar för att sexualundervisning är fördomsfri? Hur kan man lyfta upp hbt-frågorna på ett bra sätt och hur kan vi motverka homofobin i skolan, bland elever, lärare och annan skolpersonal?

Fest på restaurang DTM på Stora Robertsgatan 28

– Dörrarna öppnas kl 21.00 – välkomna!

– Nerdie uppträder.
Denna gång framför de sina låtar akustiskt

– Dansgruppen To-the-point uppträder.
För koreografin står Vivianne Budsko-Lommi

– Drag-artisten miss Bitch uppträder

– Diskjockeyn är Max och Miika

Fritt inträde fram till kl. 23

Söndag: Seminarier på svenska Arbis, Dagmarsgatan 3

Dörrarna öppnas 10.30

– ”Tro, hopp och kärlek – bara för heteron?”

Under de gångna årtiondena har HBT-människor allt bättre integrerats i samhället och fått en jämlikare ställning. Inom vissa institutioner pågår däremot fortfarande en livlig debatt mellan ”liberala” och ”konservativa” krafter, där de senare verkar försöka bromsa utvecklingen mot ett jämlikt, fritt och rättvist samhälle. På regnbågshelgen tar vi pulsen på präster, kyrkligt aktiva och intresserade lekmän, och ställer dem frågan åt vilket håll våra kyrkor är på väg.

– Gaykören ”Out and Loud” uppträder

Gaykören upprepar sitt besök från ifjol, men nu med nya sånger på repertoaren.

– ”Från hysch-hysch och skandal till vardagsmat.” Hbt-frågor i medierna.

Bilden av hbt-personer har förändrats radikalt i medierna under det senaste femtio åren. Från att ha varit ett tabubelagt och sensationellt ämne har vi kommit till en tid då de flesta medierna behandlar hbt-personer på ett neutralt sätt. På regnbågshelgen ser vi på utvecklingen med en historikers och en chefredaktörs ögon. Hur långt har vi kommit? När blir hbt-frågor helt neutrala ämnen i medierna?

– ”Regnbågsfamiljer och solskenshistorier” – barn om homoföräldrar.

Mycket av fördomarna mot homosexuella yttrar sig genom åsikten att de inte bör ha rätt att bilda familj. Man talar om ”barnets rätt” och försvarar den heterosexuella kärnfamiljen, inte minst genom att hänvisa till risken för att barn i regnbågsfamiljer mobbas. Men är det inte omgivningens attityder som är de värsta problemen? Vad säger forskningen om regnbågsbarnens välmående? Kom och lyssna på barn som berättar om sina älskade föräldrar.

Kategorier: RBH06