Skolbesök och utbildningar

På grund av den rådande corona pandemin har Regnbågsankan beslutat att alla skolbesök och annan utbildning sköts virtuellt tills slutet på mars. Vi gör en ny bedömning av situationen då. Bokningar kan göras på regnbagsankan@regnbagsankan.fi. Skolbesök och utbildningar

rr

Tvåspråkigt familjecafé för Regnbågsfamiljer Regnbågsankan ordnar i samarbete med Regnbågsfamiljer r.f och Folkhälsan ett tvåspråkigt familjecafé för regnbågsfamiljer. Caféet ordnas en gång i månaden på lördagar mellan 15-17.00 på Tavastvägen 29 i Helsingfors och dras av Catariina Salo och Olivia Läs mer…

CA

Catariina Salo gör comeback som Regnbågsankans ordförande Journalisten Catariina Salo valdes under på lördagen enhälligt till ny ordförande för Regnbågsankan. Föreningens årsmöte hölls för första gången online. “Jag är tacksam för förtroendet att få leda Svenskfinlands viktigaste hbtiq+-nätverk igen. Det Läs mer…

kikjkkkom

Kompetenscentrum för könsmångfald ordnar tillsammans med Regnbågsankan en svenskspråkig kaffekväll i November Träffen ordnas på lördag 21.11 kl. 15.30-17.30 online på Zoom. Kaffekvällarna ordnas för svenskspråkiga transpersoner, ickebinära, interkönade personer, för dem som funderar på sitt kön och för deras Läs mer…

Regnbågsankans årsmöte 5.12.20

Styrelsen för föreningen Regnbågsankan sammankallar till årsmöte den 5 december klockan 15-18 online på Zoom.På grund av coronaläget önskar vi att du förhandsanmäler dig på https://linktr.ee/regnbagsankan, senast 30.11.20. På årsmötet behandlas stadgeenliga ärenden, verksamhetsberättelse 2019, bokslut 2019, verksamhetsgranskarens rapport för Läs mer…