Regnbågsankan rf är föreningen för alla som tillhör en sexuell minoritet eller en könsminoritet eller är intresserade av frågor som berör sexuella minoriteter och könsminoriteter i Svenskfinland. Föreningens syfte är att främja jämlikhet och motarbeta diskriminering på grund av sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck, samt att erbjuda möjlighet till kultur, social samvaro och stöd för hbtiqa+-personer och deras närstående på svenska. Vi finns också till för de som inte vet om de tillhör någon viss grupp eller inte vill definiera sig. Föreningen är verksam inom svenskspråkiga Finland.

 


Vad gör Regnbågsankan?

Sprider information genom att besöka temadagar, mässor, seminarier, festivaler och arrangera diskussioner och evenemang.

Utbildar vuxna och ungdomar genom t.ex. skolbesök i högstadier, gymnasier, på läger och på ungdomsgårdar.

Ordnar program för både allmänheten och föreningens medlemmar, som t.ex. gruppträffar, Regnbågshelgen, workshops, teaterbesök och diskussioner.

Svarar på frågor som berör sexuell läggning, könsminoriteter, komma ut och allt annat under regnbågen. Vi svarar också på frågor genom ungdomstjänsterna UngInfo och Decibel.

Samarbetar med andra finländska och svenska föreningar och samfund, läs mer om våra samarbetspartners under rubrik Samarbetspartners.

Lånar ut regnbågsflaggor till syften som stöder jämlikhet. Kontakta oss om du är intresserad!

Vi kontaktar också vid behov myndigheter och politiker, skriver insändaren och ger utlåtanden. Vi hjälper också journalister, forskare och andra aktörer med marknadsföring och i frågor som berör t.ex. mångfald i text och bild.

Föreningens medlemsantal växer, och vi har för närvarande över 200 medlemmar. Som medlem får du medlemsbrev per e-post en gång i månaden, samt ett medlemskort som berättigar till rabatterade priser på våra evenemang och på vissa av Setas övriga medlemsorganisationes evenemang.

Regnbågsankan är en av Seta rf:s medlemsföreningar.


Historik

Regnbågsankan (tidigare Gay West) grundades officiellt 18.2.2004. Före det hade föreningen verkat som en inoffciell förening med verksamhet främst i Ekenäs, Raseborg.

Det började som en klubb vars syfte var att hjälpa människor att komma ut ur garderoben och stöda dem i frågor berörande sexuell identitet. Sedan dess har verksamheten vuxit och Regnbågsankan har nu en deltidsanställd verksamhetskoordinator som i samråd med Regnbågsankans styrelse förverkligar föreningens verksamhet. www.regnbagsankan.fi öppnade 9.10.2007.

Regnbågsankan har arrangerat festivalen Regnbågshelgen årligen sedan år 2004. Under festivalen har utmärkelsen Guldankan delats ut åt

2007: präst Karl Af Hällström
2008: Andreas Snellman
2009: Camilla Gunell
2010: Monika Pensar
2011: Anders Huldén

2012: Radiokanalen x3m
2013: Medborgarinitiativet Tahdon 2013
2014: Jeanette Östman
2015: författare Kaj Korkea-aho
2016: Ted Urho
2017: Oscar Ohlis
2018: Nicole Stambej och Tobias Larsson

Hedersomnämnanden har deltas ut åt
2013: Aija Salo och Johan Finne
2017: Radiokanalen x3m