Regnbågsankan söker nya medarbetare!

Vill du jobba hos oss som

KOORDINATOR för SOCIAL VERKSAMHET

Vi behöver dej som brinner för mångfald samt främjande av jämlikhet och inkludering, med ett speciellt fokus på hbtiqa+ -frågor! Som koordinator med ansvar för social verksamhet är din uppgift att utveckla, koordinera och marknadsföra Regnbågsankans sociala verksamhet i Svenskfinland. Regnbågsankans sociala verksamhet består av såväl kontinuerlig gruppverksamhet som fungerar som trygga mötesplatser eller kamratstöd för hbtiqa+ -personer, som öppna evenemang för föreningens medlemmar.

Du får en deltidstjänst, 17 timmar i veckan, med kontorsutrymme i Helsingfors. Vi erbjuder en lön på 880 € i månaden, arbetshälsovård, en tjänst som du själv får vara med om att forma samt ett givande jobb i tredje sektorn. Arbetstiden är flexibel och inkluderar kvällar, veckoslut och ibland resor inom Svenskfinland. Till tjänsten hör även att sköta en del av Regnbågsankans löpande ärenden såsom post, hemsida och sociala medier.

Är du intresserad av och har baskunskap om främjande av jämlikhetsfrågor, bra på att nätverka samt kan jobba självständigt och ta egna initiativ? I så fall vill vi ha dej på jobb! Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av föreningsverksamhet och kännedom om det finlandssvenska organisationsfältet. Du kan kommunicera på finska och engelska, och tar dej gärna an nya utmaningar.

Regnbågsankan söker dessutom en

KOORDINATOR för EKONOMIN

som skulle sköta löpande ekonomi, bokföring, budgetuppföljning, beredning av understödsansökningar och rapportering. Vi erbjuder dej som är samarbetsvillig, kan och tycker om föreningsekonomi en flexibel arbetstid på ca 16 timmar i månaden för en lön på 200 €. Vi kan erbjuda en plats i ett kontorsutrymme i Helsingfors och vi vill gärna ha dej med på styrelsemöten för att följa upp ekonomin, men vi är också öppna för distansarbete om det passar dej bättre.

Om du har färdigheter för båda tjänsterna går det även bra att kombinera dem.

Skicka din fritt formulerade ansökan med cv till ordforande@regnbagsankan.fi senast den 18 januari! Arbetsintervjuerna sker i Helsingfors under tiden 21-25 januari. Vi ser gärna att den eller de som väljs kan börja jobbet redan i början av februari, men kan vid behov komma överens om andra lösningar.

Mer information om båda tjänsterna får du av Regnbågsankans ordförande Bicca Olin per telefon 040 3525232 eller e-post: ordforande@regnbagsankan.fi. ​Regnbågsankan rf är en finlandssvensk förening för alla som tillhör en sexuell minoritet, en könsminoritet eller är intresserade av frågor som berör mångfald och jämlikhet med hbtiqa+ -perspektiv.

Regnbågsankan kräver att nästa regering förnyar translagen


f.v. Willjam Fagerström, Nicole Stambej, Tanja von Knorring, Bicca Olin, Petra Nysten, Amanda Oksanen, Anders Huldén.

Fritt för publicering

En ny translag som utgår från självbestämmanderätt är huvudprioritet för valåret 2019, konstaterade deltagarna på Regnbågsankans årsmöte i Helsingfors.

– Den translag som vi nu har i Finland strider mot mänskliga rättigheter och är diskriminerande. Vi måste få en ny translag omgående och det måste vara en av de första saker som nästa regering genomför, kräver Regnbågsankans ordförande 2019 Bicca Olin.

Årsmötet diskuterade också vilka andra punkter Regnbågsankan vill belysa inför valvåren med riksdagsval, eventuella landskapsval och europaparlamentsval. Mötet valde också styrelse för år 2019 och antog föreningens nya stadgar. I de nya stadgarna finns ingen åldergräns längre vilket möjliggör att alla oavsett ålder kan gå med i föreningen, en förändring som många medlemmar efterlyst.

– Regnbågsankans verksamhet är till för alla som den kan vara till nytta för, även personer som inte fyllt 18. Det här är ett viktigt steg i rätt riktning för en förening som är mer inkluderande, kommenterar Willjam Fagerström.

Den nya styrelsen består utöver ordförande av Willjam Fagerström, Anders Huldén, Tanja von Knorring, Pyry Petra Nystén, Amanda Oksanen, Henrika Wendelin samt Nicole Stambej som ersättare.

För mer information:

Bicca Olin

bicca.olin@gmail.com

0403525232

PÅminnelse: Årsmöte & medlemsträff 15.12

Hej på dej, bästa medlem!

Regnbågsankan avslutar verksamhetsåret 2018 med medlemsträff och årsmöte lördagen den 15 december! Mötet hålls hos Befolkningsförbundet (Väestöliitto) i utrymmet Väentupa, Kalevagatan 16 i Helsingfors (ingång från gården). Programmet börjar klockan 14:30 med ett avslappnat Torgmöte där du kan chilla med andra medlemmar, prata med oss som varit med i styrelsen under det gångna året och bekanta dig med våra förslag till verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och budget för 2019 samt årsmötets uttalande. Här har du också möjlighet att under fria former komma med dina egna synpunkter och idéer och kanske bli inspirerad till att ställa upp i nästa års styrelse! Klockan 16:00 börjar det egentliga årsmötet där vi beslutar om stadgeenliga ärenden. I år står även godkännande av föreningens nya stadgar på agendan. Föredragningslistan och alla bilagor finns längst ner i detta mail samt på regnbagsankan.fi och i Facebookevenemanget här. Vi avslutar mötet senast kl.18 och efter det kan man ännu bli och chilla med nya och gamla bekanta.

Du som har varit medlem ett tag kanske undrar varför årsmötet ordnas i december i stället för i början av 2019, som det tidigare gjorts. Detta beror på att styrelsen föreslår en stadgeändring som bland annat förflyttar Regnbågsankans verksamhetsår så att det är från 1.1-31.12, istället för från årsmöte till årsmöte. Det här betyder att vi inte kommer att godkänna varken bokslut, verksamhetsgranskarens rapport eller bevilja ansvarsfrihet på det här årsmötet, då dessa redan beviljats för 2017 (föregående år, så som stadgarna just nu påbjuder). I stället kommer dessa att fastställas för år 2018 på årsmötet 2019, som enligt de nya stadgarna skulle gå av stapeln nästa höst (november eller december 2019). Om de nya stadgarna inte går igenom kommer ett extraordinärt årsmöte ordnas före mars 2019.

Känns nåt oklart? Har du funderingar, tankar, åsikter eller nåt annat på hjärtat? Är du intresserad av att ställa upp i styrelsen? Ta jättegärna kontakt med ordförande Bicca Olin (040 3525232) eller vice ordförande Anders Huldén (040 5914061)!

Vi vill önska dej varmt välkommen å hela styrelsens vägnar!

Du hittar föredragningslistan för mötet här: https://docs.google.com/document/d/1HGUnZSO9VM7Td2wEi0x328V3H12B5jtHqHBqT1GBBB4/edit?usp=sharing

Bilaga 1, Verksamhetsberättelsen hittar du här: https://drive.google.com/open?id=1ej6y8Fgd-nd2QYtIA1Jf-YruaWevB86HEJl1g_vqOdg

Bilaga 2, Ekonomiuppföljning och bokslutsestimat hittar du här: https://drive.google.com/open?id=13kwS7IPPLd_5rsnqNNIfPWLpZjsC8O8A

Bilaga 3, nya stadgar hittar du här. https://docs.google.com/document/d/1kb6YQ-8GCO8ndmTIYkw2-HezgEm_L-eDfCaHT4-ZQis/edit?usp=sharing

Bilaga 4, Verksamhetsplan 2019 hittar du här. https://drive.google.com/open?id=1jXflGmp5b4S3x_GIfX8te2RfJEDusyxEicjv-n0iM28

Bilaga 5, Budget 2019 hittar du här. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yjTJYJjHPd9VmU_FQF3n-uyi7zsnvCPWBfjqxEuxmw0/edit?usp=sharing

Riko bjöd på fängslande teatervandring

Intresset var stort då Seniornätverket i samarbete med Svenska Teatern ordnade en rundvandring på teatern med skådespelare Riko Eklundh som ciceron.

Riko Eklundh framför porträttet av den legendariske och inte helt heterosexuella Nicken Rönngren. Foto: Johan Finne

Max antal deltagare, närmare trettio stycken slöt upp i torsdags då vi serverades teaterhistoria med ett hbtq-perspektiv. Enligt Riko som var evenemangets ciceron har teatern på sitt sätt varit en fristad för homosexuella. Men det betyder inte att det varit lätt under historiens gång för de som tillhört den sexuella minoriteten. Riko berättade om skådespelare som inte vågat gå hem från teatern under den tid homosexualitet var kriminaiserat, om det hysch-hysch som fanns så sent som på 80-talet trots att ”alla visste” att en person nog var ”sån” och tragist nog även om hur det anonyma angivarsystemet mot homosexuella kunde leda så långt som till en skådespelares självmord.

Regnbågsankans Linda Eklöf tackar Riko för en fascinerande vandring- Foto: Johan Finne

Som tur är förändras dock tiderna och efter att vi vandrat via personalens café, repetitionsutrymmen, loger, trappor, stört en repetition av Svenska Teaterns fantastiska uppsättning Förvandlingen så slutade vi på stora scenen där de håller på att bygga upp scenografin till Chess. Vi känner oss alla som stjärnor, ingen ramlar ner i orkesterdiket och Riko avslutar med ytterligare några härliga anekdoter innan han konstaterar att det viktigaste ändå inte är kön eller sexuell läggning utan möten. Som det mellan skådespelare och publik.

Som det mellan oss som var med på rundvandringen och Riko.

Riko Eklundh. Foto: Johan Finne

Johan Finne

Medlemsträff och årsmöte 15.12

Regnbågsankan avslutar verksamhetsåret 2018 med medlemsträff och årsmöte lördagen den 15 december! Mötet hålls hos Befolkningsförbundet (Väestöliitto) i utrymmet Väentupa, Kalevagatan 16 i Helsingfors (ingång från gården). Programmet börjar klockan 14:30 med ett avslappnat Torgmöte där du kan chilla med andra medlemmar, prata med oss som varit med i styrelsen under det gångna året och bekanta dig med våra förslag till verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och budget för 2019 samt årsmötets uttalande. Här har du också möjlighet att under fria former komma med dina egna synpunkter och idéer och kanske bli inspirerad till att ställa upp i nästa års styrelse! Klockan 16:00 börjar det egentliga årsmötet där vi beslutar om stadgeenliga ärenden. I år står även godkännande av föreningens nya stadgar på agendan. Föredragningslistan och alla bilagor finns här nedanför och i Facebookevenemanget här. Vi avslutar mötet senast kl.18 och efter det kan man ännu bli och chilla med nya och gamla bekanta.

Du som har varit medlem ett tag kanske undrar varför årsmötet ordnas i december i stället för i början av 2019, som det tidigare gjorts. Detta beror på att styrelsen föreslår en stadgeändring som bland annat förflyttar Regnbågsankans verksamhetsår så att det är från 1.1-31.12, istället för från årsmöte till årsmöte. Det här betyder att vi inte kommer att godkänna varken bokslut, verksamhetsgranskarens rapport eller bevilja ansvarsfrihet på det här årsmötet, då dessa redan beviljats för 2017 (föregående år, så som stadgarna just nu påbjuder). I stället kommer dessa att fastställas för år 2018 på årsmötet 2019, som enligt de nya stadgarna skulle gå av stapeln nästa höst (november eller december 2019). Om de nya stadgarna inte går igenom kommer ett extraordinärt årsmöte ordnas före mars 2019.

Känns nåt oklart? Har du funderingar, tankar, åsikter eller nåt annat på hjärtat? Är du intresserad av att ställa upp i styrelsen? Ta jättegärna kontakt med ordförande Bicca Olin (040 3525232) eller vice ordförande Anders Huldén (040 5914061)!

Vi vill önska dej varmt välkommen å hela styrelsens vägnar!

Du hittar föredragningslistan för mötet här.

Bilaga 1, Verksamhetsberättelsen, kommer att finnas tillgänglig här inom kort och skickas också per mail.

Bilaga 2, Ekonomiuppföljning, kommer att finnas tillgänglighär inom kort och skickas också per mail.

Bilaga 3, nya stadgar hittar du här.

Bilaga 4, Verksamhetsplan 2019 hittar du här.

Bilaga 5, Budget 2019 hittar du här.

Vi lottar ut två konsertbiljetter

Out´N Loud[/cap

Helsingfors Gaykör Out n´Loud som startade 2004 med sångglada killar har redan blivit väl etablerade och vi vill ge dej en chans att se dem på Balders Sal i Helsingfors på Lördag 17/11 klockan 18.

Out ’n louds målsättning är att samla ihop glada näktergalar och kråkor. Kören framför gamla kända, men också okonventionella sånger. Nutidsmusik och klassiker smälter ihop till härliga dissonanser när killarna stiger upp på scenen.

Och detta på flere språk.

Två biljetter kan du vinna genom att bara anmäla ditt intresse före torsdag 15/11 via ett meddelande som kommentar under vår hemsidas eller vårt facebookinlägg om detta.

En fantastisk körlördag väntar dej och din vän/partner/kompis/date

När du borstar tänder

foto: skärmdump SVT

Häxjakten på hbtqia+ -personer i Tanzania berör inte mej personligen då jag tänker på när jag skall boka tvättstuga. Det är knappast något du tänker på då du borstar dina tänder. I går kväll blev jag dock påmind om hur det ser ut i världen via SVT:s nyhetsprogram ”Aktuellt”.

Ett angiverisystem är infört i Tanzania och man riskerar 30 års fängelse för att man inte är heterosexuell. Sandra Ehne förbundsordförande för RFSL sa i sändningen att det skär i hjärtat. Det skär i mitt hjärta med att människor hatas som minoritet. Vilken den än är. Positiva saker händer även såsom Indiens avkriminalisering av hbtqia+ personer.

Positiva saker skall du också minnas då du borstar dina tänder; att du är viktig och bra saker har hänt många år här i vårt land under mina år som öppet homosexuell sedan 1982. Regnbågsankan har varit en positiv kraft i svenskfinland och kanske just du haft glädje av oss.
Du måste inte varje kväll du borstar tänderna tänka på alla världens orättvisor och Tanzania. Men tänk en tanke någon gång och tänk även tanken att egentligen har du det inte helt dumt i ett vidare perspektiv.

Och vi på ankan försöker finnas till för just dej i både stort som smått.

Tack du är du och läste.

Johan Finne
skribenten är styrelsemedlem i Regnbågsankan och detta är en personlig reflektion

Tack för 9 år!

Sedan 2009 har jag arbetat som verksamhetskoordinator för Regnbågsankan. Under åren har jag sett föreningen utvecklas och vidga sitt fält. I november 2018 är det dags för mig att gå vidare till ett annat jobb.

Då jag började arbeta hos Regnbågsankan var attityderna gentemot sexuella minoriteter och trans hårdare. Vi besökte skolor för att “visa upp” en regnbågsperson och övertyga om att vi är “helt vanliga människor”. På den tiden var det förbjudet för personer av samma juridiska kön att ingå äktenskap och regnbågsfamiljers situation var svagare. Då var även begrepp som pansexuell, ickebinär, cis och asexuell mycket ovanliga.

Idag åker vi runt i skolor för att skapa diskussion och informera. Regnbågspersoner både berättar sin personliga berättelse och agerar aktivt som workshop -ledare. Det händer att högstadieelever är öppet till exempel pan i skolan och vi har mer forskning att utgå från. Behovet av Regnbågsankans utbildning för unga eller vuxna har ökat för varje år.

Under min tid i tjänst har vi varje år arrangerat Regnbågshelgen med aktuella diskussioner, fest och regnbågsmässa. Verksamheten rullar på tack vare frivilligarbetare och aktiva medlemmar, nu liksom då. Gemenskapen är unik och en guldgruva mitt i ankdammen.

Jag vet inte vem jag skulle vara om jag inte arbetat hos ankan. Antagligen en helt annan, och mindre regnbågsfärgad person. Jag är tacksam över att haft den unika möjligheten att arbeta i en minoritet i minoriteten.

Jag känner mig inte ännu som en “helt vanlig person” och har det inte ens som mål. Vårt värde sitter inte i hur väl vi följer normen. Vi är alla lika mycket värda oberoende om vi är cis, trans, hetero, pan, poly, homo eller nåt helt annat!

Min sista arbetsdag är 9.11 och att jag hoppas att vi ses i svängarna!

Fredrika Biström 17 oktober 2018

Rekrytering för en ny anställd hos Regnbågsankan inleds i december 2018. Håll utkik efter annonsen här på Regnbågsankans webbsida och på vår facebook-sida!

Regnbågscertifiering – konkreta åtgärder för att främja jämställdhet och jämlikhet

Seta rf:s seniorarbete har under år 2018 planerat, utvecklat och implementerat så kallad regnbågscertifiering som testas nu som pilot under hösten i två servicecentraler i Helsingfors. Certifiering är ett sätt att mäta hur en organisation främjar och arbetar konkret för att förbättra inklusiv service åt klienter, specifikt från ett hbtq perspektiv. Setas certifieringspilot har fått inspiration bland annat från Hollands och Sveriges motsvarande modeller. I dessa länder har certifieringen blivit ett känt och långvarigt verktyg för att påverka diverse organisationers jämlikhets och jämställdhetsplanering samt serviceformer. I Sverige har till exempel bibliotek, sjukhus och skolhälsovårdsenheter blivit certifierade.

Setas certifieringsprocess består först och främst av ett sex timmars utbildningspaket där man bland annat behandlar regnbågshistoria, lagstiftningens utveckling, htbq terminologi, bemötande, sensitivitet, kommunikation och personalresursering ur ett ledarskapsperspektiv. Efter utbildningen formar organisationerna en verksamhetsplan på åtgärder som tas itu med. Efter sex månader utvärderas åtgärderna och ett certifikat beviljas åt organisationer som påvisat framsteg i att förbättra sin verksamhet i mer sensitiv riktning. Sedan uppdaterar organisationerna sin kunskap med två års mellanrum via Setas fortbildning.

Regnbågscertifieringen stöder arbetsgivare att förändra sina tankesätt på strukturell nivå då jämlikhet och jämställdhet främjas på alla plan i verksamheten. Certifieringen förbättrar både servicebrukares och personalens ställning då aktiva åtgärder implementeras på ett genomsyrande sätt inom hela organisationen. En certifierad arbetsgemenskap talar aktivt om mångfald, kommer på nya sätt för att främja den och delaktiggör sitt klientskap i att utveckla inklusiva tjänster. En jämställd och jämlik arbetsplats förbättrar allas välmående då människors mångfald tas i beaktande och främjas medvetet samt systematiskt.

Hur kommer regnbågscertifieringen att tas i bruk i Finland efter piloten? Den preliminära planen är att forma certifieringen till en servicehelhet på basen av den respons som Setas seniorarbete får av servicecentralerna. Efter detta kommer certifieringspaketet att marknadsföras åt arbetsgivare och erbjudas som ett verktyg för att arbeta för jämlikare och jämställdare tjänster. Även om certifieringen kommit igång och tagits i bruk inom Setas seniorarbete och social och hälsovårdens referensram så är tanken att den kan utvecklas till att bemöta olika sektorers utgångspunkter samt behov.

Blev du intresserad av Setas regnbågscertifiering och vill höra mera? Ta gärna kontakt med Setas koordinator för seniorarbetet!

 

Touko Niinimäki

touko.niinimaki@seta.fi

+358 50 354 0656

Regnbågshelgen 2018 i bilder

Proffsfotograf Oscar Lehtinen var med under kvällen och förevigade stämningen, artister och vinnare!

Kvällen förverkligades tack vare:

Luckan i Helsingfors
Kiitos Viina Vodka
QX Shop
Forum köpcentrum
Huippukiva.fi
Överby trädgårdsbutik

Och artisterna:

Pernilla Hammargren
Jamie MacDonald
Stjärnfall
The Friends of Dorothy